HOME - ENGLISH
Miercuri, 3 Iunie 2020 EET
 
print version

 

 

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

”Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

 

Proiectul: Modernizarea unui centru pentru studiul oncogenezei și al utilizării oncolizei virale ca strategie terapeutică (ONCOIVN)

 

Obiectivul proiectului ONCOIVN:

Dezvoltarea la standarde internaţionale a unui centru regional de referinţă în domeniul

oncogenezei şi utilizării oncolizei virale, ca nouă strategie terapeutică.

 

Repere ale activităţii de cercetare din IVN legate de proiectul ONCOIVN

Obiectivul proiectului ONCOIVN

Activităţile realizate în cadrul proiectului

Rezultate majore obținute până în prezent:

A. Amenajarea / modernizarea / reabilitarea laboratoarelor existente;

B. Dotarea cu echipamente de C-D “state of the art”;

C. Dezvoltarea Centrului de Cercetare de Excelenţă ONCOVIR, care cuprinde laboratoare modernizate sau nou-create în cadrul structurilor actuale:

D. Publicitate şi promovarea proiectului;

E. Instruirea personalului pentru utilizarea echipamentelor C-D achiziționate

Rezultate estimate în viitor

 

install tracking codes
RO EN