HOME - ENGLISH
Miercuri, 3 Iunie 2020 EET
 
print version

 

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

 Model pentru intarirea capacităţii de management integrat administrativ-informatic
Proiect cofinaţat de UNIUNEA EUROPEANA prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitaii Economice
Axa Prioritara 2. Competitivitate prin Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare
Domeniul de interventie 2.2. Investitii in infrastructura de CD&I si dezvoltarea capacitatii administrative
Operatiunea 2.2.4. Întarirea capacitatii administrative

Titlul proiectului: Model pentru intarirea capacitatii de management integrat administrativ-informatic
Beneficiar: Institutul de Virusologie “Stefan S. Nicolau” al Academiei Romane
Valoarea proiectului: 433.508 lei
Data de incepere a proiectului: 11.06.2010
Data finalizarii investitiei: 11.03.2011

     Obiectivul general: cresterea capacitatii administrative, de management institutional si de proiect prin valorizarea rezultatelor din cercetare, pentru promovarea imaginii si accesul la retele de cercetare-dezvoltare, coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de profil. Sumele prevazute in devizul proiectului vor fi utilizate pentru achizitia de active corporale (computere, servere) si necorporale (soft specializat, licente).
     Intarirea capacitatii de management integrat administrativ-informatic presupune aplicarea de solutii software de catre personalul angajat – deci investitii imateriale. Ca orice investitie si cele imateriale sunt riscante pentru ca se bazeaza pe potentialul uman dotat cu capacitatea de a se adapta si pentru ca:
* experienta, competentele, cunostintele incorporate in oameni sunt partial inobservabile; in plus, neapartinand organizatiei, oamenii pot pleca, luand cu ei rezultatul eforturilor de investitii in formarea profesionala;
* investitiile imateriale strategice (formare si cercetare) intervin in amonte de sfera productiva, fapt care le confera un caracter ireversibil;
* riscul de uzura morala este ridicat in cazul investitiilor imateriale care genereaza intretinerea capitalului imaterial
     Atuuri ale investitiilor imateriale:
* activul imaterial poate fi utilizat simultan in mai multe scopuri
* activul imaterial are un randament crescator deoarece cunostintele se cumuleaza
* fidelizarea personalului prin utilizarea de computere de format mic – tip portabil care vor conferi un plus de independenta.
    

    Rezultatele obtinuta la finalizarea proiectului:

Nota: ERP = Enterprise Resource Planning = este instrumentul software care faciliteaza integrarea tuturor informatiilor dintr-o organizatie într-o platforma unica

Indicatori de realizare

Justificare proiect

 

 

 

;
 

RO EN