HOME - ENGLISH
Sâmbătă, 22 Februarie 2020 EET
 
print version

Implementarea unui algoritm de diagnostic bazat pe analiza complexă a profilului genomic pentru pacienții cu anormalități congenitale și de dezvoltare (CONGEN)

SCURTA PREZENTARE A PARTENERILOR

CO este unul dintre centrele românești de top în cercetarea biomedicală fundamentală și aplicată. CO a finalizat sau are în desfășurare numeroase proiecte internaționale (proiecte NIH, FP7, proiecte bilaterale), precum și proiecte naționale vizând domenii ca genetica moleculară, epidemiologia genetică, oncologia, virusologia și biologia moleculară, care au permis constituirea unei infrastructuri moderne la standarde internaționale. De asemenea, aceste proiecte au contribuit la formarea unei echipe de specialiști în genetică moleculară, oncobiologie și testare de medicamente în procesele maligne. Organizația coordonatoare va fi implicată în extracția, analiza, asigurarea și controlul calității procedurilor, includerea ADN-ului extras în banca de probe, participarea la construirea unei baze de date, și va realiza o parte din analizale de genetică moleculară (PCR, MS-MLPA, secvențiere). Expertiza noastră în construirea de bănci de probe, în conformitate cu standardele internaționale și competența în domeniul noilor metode de investigare ale geneticii moleculare, sunt dovedite prin lucrările indexate Thomson Reuters publicate în acest domeniui susțin buna desfășurare a proiectului, asigurând fezabilitate înaltă și atingerea obiectivelor propuse.

 

P1 este o importantă instituție medicală și de cercetare din România, care oferă servicii de îngrijire medicală multidisciplinare, cercetare performantă în domeniul ocrotirii mamei și copilului, servicii profilactice, cursuri universitare și postuniversitare și coordonarea Programelor Naționale ale Ministerului Sănătății. Este singurul Spital public din București ce include un department de Genetică Clinică asociat unui laborator de citogenetică, care participă la Cytogenetic European Quality Assessment (CEQA) din 2009 pentru diagnosticul postnatal. În acest proiect, P1 va fi implicat în selecția pacienților, activități citogenetice (tehnici de citogenetică convențională și testare FISH) și consiliere genetică; rezultatele acestui proiect vor ajuta la îmbunătățirea diagnosticului maladiilor congenitale și sfatului genetic, implementând algoritmul rezultat în urma acestui proiect într-o unitate publică medicală importantă din București.

 

P2 este una din cele mai vechi universităţi medicale din România, cu o tradiţie remarcabilă în învăţământ, cercetare şi acordare de servicii medicale. P2 face parte dintre universităţile ce furnizează cercetare şi educaţie avansată, fiind acreditată ca instituţie de cercetare şi dezvoltare. Activitatea de cercetare ştiinţifică este o componentă centrală a misiunii academice ce furnizează elemente valoroase pentru procesul educaţional al studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor. În perioada 2006-2011, UMFIS a câştigat un proiect FP7 ca şi coordonator, a fost partener în două proiecte FP7, a fost partener într-un proiect FP6 şi a reprezentat instituţia coordonatoare în nouă proiecte de cercetare aplicativă în cadrul programului PN II. UMFIS are o bună infrastructură pentru cercetare, unul din cele mai performante laboratoare fiind cel de Imunologie şi Genetică, a cărui dotare s-a făcut pe baza implementării unei Platforme Interdisciplinare pentru Medicină Moleculară (platformă CNCSIS - grant 29/2006 (contract Nr. 32/06.06.2006), 3.78 millioane lei). Departamentul de genetică medicală a P2 este unul din cele mai bune din România, în cadrul acestuia activând personal înalt specializat în domeniile geneticii clinice, citogeneticii sau geneticii moleculare. În cadrul acestui proiect P2 va fi implicat în selecţia pacienţilor din Moldova, activităţi de citogenetică (tehnici citogenetice convenţionale şi FISH) şi sfat genetic, iar rezultatele acestui proiect vor contribui la ameliorarea diagnosticului şi sfatului genetic în anomaliile congenitale, permiţând implementarea algoritmului rezultat în cadrul acestui proiect în cel mai important laborator public de genetică din regiunea Moldovei.

 

P3 este o companie privată de servicii medicale și diagnostic cu doua arii majore de interes: servicii de diagnostic și de cercetare și inovare. P3 va fi implicat în testarea genică prin tehnica CGH array, secvențiere next generation, analiza biostatistică și interpretarea rezultatelor, integrarea rezultatelor într-o bancă de probe și participarea în construirea unei baze de date. Personal Genetics Ltd dispune de echipament modern pentru realizarea de teste în vederea descoperirii de noi boli rare, cum ar fi secvențiere next generation și va aplica expertiza personalului specializat în aCGH și secvențiere next generation pentru a dezvolta un diagnostic mai bun și servicii de consiliere genetică. În plus, Personal Genetics SRL va folosi rezultatele integrate ale proiectului pentru o consiliere mai bună privind riscul recurenței și managementul clinic al pacienților prin extinderea portofoliului său cu cele mai relevante servicii moleculare, acesta devenind competitiv cu cele oferite de clinicile din țările dezvoltate. Compania are un departament de vânzari și marketing bine organizat ce va fi capabil să disemineze noile descoperiri și să promoveze operativ importanța noilor servicii incluse în portofoliu.

Revenire la pagina principala ONCOGEN

RO EN