HOME - ENGLISH
Sâmbătă, 22 Februarie 2020 EET
 
print version

Programul:  PN CD III -Program 3 “Cooperare europeană și internațională“/ ERANET

Denumirea proiectului:  Designul rational al unui vaccin terapetic anti HIV-1 bazat pe o formula inovativa de ARNm inglobat in nanoparticule/ Rationally designed therapeutic vaccine against HIV-1 based on a novel formulation of nanoparticle-protected mRNA” (HIV-NANOVA)

COMUNICARI

ENGLISH

Flow cytometric characterization of human and murine Dendritic Cells- a necessary step in the development of a rationally designed therapeutic vaccine against HIV-1

Denisa Dragu, Ana I. Neagu, Coralia Bleotu, Lilia Matei, Simona Ruta, Carmen C. Diaconu

Stefan S Nicolau Institute of Virology, Bucharest

Background: Nowadays, more and more efforts are devoted to obtain a functional cure through therapeutic vaccination in infectious diseases. In this regard, a promising approach is the administration of in vitro modified autologous dendritic cells (DCs) since they are efficient in capturing, processing and presenting antigens to naive and memory CD4 and CD8 T cells.

Our study aimed to generate and evaluate mouse and human dendritic cells that, eventually, will be capable of uptaking and processing the mRNA-encapsulated nanoparticles and to induce effective specific HIV immune responses.

Materials and methods: Murine bone marrow derived dendritic cells were obtained from 6-8 week old CD1 strain mice. Two different primary media (M1, M2) were used for the initial cells cultivation. Immature DC were stimulated with TNF-α or LPS for 2/3 days in order to induce their maturation.

Human monocyte derived dendritic cells were generated by separation of PBMC and 2 hour adherence. Immature cells were cultured in X-VIVO15 Medium, supplemented of GM-CSF and IL-4. On day 5, a maturation cocktail of TNF-α, IL-1β, IL-6 was added in complete medium.

Both human and murine derived dendritic cells in different maturation stages were morphologically and phenotypically characterized.

Results: Morphological examination of isolated cell indicated changes of shape and adherence pattern during different growth stages. Flow cytometric murine cell analysis confirmed the obtaining of a homogenous cell population, with a percentage of CD11c over 50%, and an increased level of expression of CD80, CD86 and CMH II following maturation. Regarding human cells, the levels of CD11 and costimulatory molecules increased while the level of CD14 decreased during the maturation process.

Conclusion. Specific morphological features of dendritic cell were proved by microscopical examination in both models and phenotypical characterization by flow cytometry certified the obtaining of a relatively homogenous population of DC derived either from murine bone marrow hematopoietic cell precursors or from human blood circulating monocytes.

 

Acknowledgement: This study was financially supported by the Project HIV-NANOVA 4/2016

 

ROMANA

Caracterizarea prin citometrie in flux a celulelor dendritice umane și murine - un pas necesar în designul rational al unui vaccin terapetic anti HIV-1.

Denisa Dragu, Ana I. Neagu, Coralia Bleotu, Lilia Matei, Simona Ruta, Carmen C. Diaconu

Institutul de Virusologie Stefan S Nicolau, București

 

Introducere: În prezent, din ce în ce mai multe eforturi sunt destinate obținerii unui tratament funcțional prin vaccinarea terapeutică în bolile infecțioase. În acest sens, o abordare promițătoare este administrarea in vitro a celulelor dendritice autologe modificate (CD), intrucat acestea sunt eficiente în captarea, procesarea și prezentarea antigenelor celulelor T CD4 și CD8 naive și de memorie.

Studiul nostru vizează generarea și evaluarea celulelor dendritice umane și murine, care vor putea fi folosite, in final, pentru captarea și procesarea ARNm-încapsulat în nanoparticule si utilizarea pentru inducerea unui răspuns imun eficient în infecția HIV.

Materiale și metode: Celulele dendritice murine derivate din măduva osoasă hematogenă au fost prelevate de la șoareci CD1 în vârstă de 6-8 săptămâni. Au fost utilizate două medii primare diferite (M1, M2) pentru cultivarea inițială a celulelor. CD imature au fost stimulate cu TNF-a sau LPS timp de 2/3 zile pentru a induce maturarea.

Celulele dendritice derivate din monocite umane au fost generate prin separarea PBMC și aderență timp de 2 ore. Celulele imature au fost cultivate în mediu X-VIVO15, suplimentat cu GM-CSF și IL-4. În ziua 5, a fost adăugat un cocktail de maturare care conține TNF-α, IL-1β, IL-6.

Celulele dendritice murine și umane au fost caracterizate morfologic și fenotipic în diferite etape de maturare.

Rezultate: Examinarea morfologică a celulelor izolate a indicat modificări de formă și ale capacității de aderență în timpul diferitelor etape de creștere. Aanaliza celulelor murine prin citometrie în flux a confirmat obținerea unei populații de celule omogene, cu un procent de CD11c de peste 50%, și un nivel crescut de expresie a CD80, CD86 și CMH II odată cu maturarea. În modelul uman, procesul de maturare adus la creșterea expresiei de CD11 și molecule costimulatoare și la scăderea nivelului de CD14.

Concluzie: Caracteristici morfologice specifice celulelor dendritice au fost evidențiate prin microscopice în ambele modele. Caracterizarea fenotipică prin citometrie în flux a demonstrat obținerea unei populații relativ omogene de CD derivate fie din precursori hematopoietici din măduvă osoasă murina, fie din monocite circulante din sânge periferic uman.

 

Mențiune: Acest studiu a fost realizat în cadrul proiectului HIV-NANOVA nr 4/2016

BACK

RO EN