HOME - ENGLISH
Joi, 13 August 2020 EET
 
print version

POC

Axa 1

Acțiunea: A 1.1.4 Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de CD

Denumire Proiect: Stabilirea Profilului Molecular al Neoplasmelor Mieloproliferative și al Leucemiei Acute Mieloide pentru Designul unor Strategii de Diagnostic Precoce, Prognostic și Tratament (MYELOAL – EDIAPROT)

ID / Cod My SMIS: P 37_798/106774

Nr. Contract: 149/26.10.2016

 

OBIECTIVE

 

Obiectivul general

Proiectul se referă la domeniul de prioritate națională – SĂNĂTATE iar obiectivul său major va fi stabilirea unui nucleu de competență de înalt nivel privind studierea mecanismelor moleculare ale neoplasmelor mieloproliferative (NMP), ale transformării acestora în leucemie acută mieloidă secundara (LAMs), precum și ale LAM de novo cu cariotip normal (LAMdn), într-un institut medical din Academia Română, sub conducerea unui cercetător cu descoperiri inovatoare în domeniu și o remarcabilă experiență internațională în sectorul de cercetare privat, (Ludwig Institute of Cancer Research, Ltd.), precum și în cercetarea academică (Fonds National de la Recherche Scientifique Belgium (FNRS) și Université catholique de Louvain).

 

Obiective specifice

1. Implementarea în studiul NMP, a LAMs și a LAMdn, a unor metodologii de ultimă oră: secvențierea de ultimă generație (NGS) a celulelor primare de la pacienți, genotiparea coloniilor primare individuale si a xenogrefelor, spectrometria de masă și abordările proteomice multiplex, în noile laboratoare ONCOVIR (POSCCE O2.2.1- 433/2012-2015). Acest obiectiv urmarește și consolidarea capacității de cercetare, dezvoltare și inovare (CDI) a institutului pentru participarea în echipele europene la proiecte UE Orizont 2020.

2. Investigarea/identificarea și validarea de noi biomarkeri precum și a elementelor reglatoare cruciale pentru progresia NMP, patogeneza LAM și diagnosticul precoce al tranziției NMP către LAMs. Înțelegerea modului în care biomarkerii identificați influențează inițierea bolii, evoluția clonală și criza blastică și folosirea rezultatelor integrate într-un protocol de stabilire a profilului molecular pentru diagnosticul precoce al progresiei NMP.

3. Transferul și implementarea noilor tehnologii și a protocolului de stabilire a profilului molecular, de la cercetare la extinderea și optimizarea portofoliului serviciilor de laborator.

4. Investigarea unor tratamente selective și personalizate prin aplicarea noilor metodologii (mutageneză, clonare, validarea pe colonii primare, screening-ul “high throughput”) pentru a înlocui, reduce și rafina utilizarea animalelor în scopuri științifice (3R) și, în același timp pentru a îmbunătăți managementul clinic al acestor tipuri de neoplazii.

5. Extinderea capacității de cercetare a institutului cu tineri cercetători înalt specializați, ca urmare a suportului asigurat cercetătorilor doctorali și postdoctorali de a lucra în echipa condusă de către un cercetător de notorietate, cu expertiză majoră în coordonarea proiectelor doctorale și postdoctorale internaționale din domeniul oncologiei.

6. Creșterea gradului de conștientizare asupra informației științifice din domeniul sănătății, a managementului clinic și, în cele din urmă, a terapiei NMP și LAM, prin intermediul conferințelor și publicațiilor științifice, bazată pe colaborarea strânsă între echipa noastră de cercetători și clinicieni, care sunt înalt calificați pentru diseminarea informației științifice.

RO EN