HOME - ROMANIAN
Monday, March 27, 2023   03:51 EET
 
print version

Sexual Transmitted Diseases

Projects:

1993-1995 Contract Academia Română, «Studiul incidenÅ£ei with risk of parenteral transmitioni unor infecÅ£ii oportuniste la bolnavi infectaÅ£i cu HIV», „Study of the incidence of oportunistic infections in HIV infected patients”
1995-1996 Contract MCT/ASM, «Studii privind incidenÅ£a anticorpilor faţă de VHC la bolnavi cu risc pentru transmitere parenterală (PolitransfuzaÅ£i, bolnavi infectaÅ£i cu HIV, hemodializaÅ£i», “Studies regarding the incidence of antiHCV antibodies in patients with risk of parenteral transmition (politransfused; HIV infected patients, hemodialised patients)
1999-2000 Contract ANSTI Orizont 2000, Implicarea etiologică a EBV în apariÅ£ia tumorilor maligne la pacienÅ£i imunocompetenÅ£i ÅŸi imunosupresaÅ£i» «Etiological implication of EBV in malign tumors in immunosuppresed and immunocompetent patients”
2001-2002 Contract Academia Română, «ImplicaÅ£iile infecÅ£iei citomegalice în evoluÅ£ia postoperatorie după transplantul de organ»Implications of CMV infection in postoperatory evolution after organ transplant”
2002-2003 Contract VIASAN, «Elaborarea de recomandări privind profilaxia infecÅ£iilor virale în transplantul de organ», “ Guideliness regarding the profilaxy of viral infections in organ transplant”
2004-2006 Contract VIASAN, «Introducerea diagnosticului molecular in evaluarea incidentei infectiilor transmisibile sexual induse de mycoplasme si chlamydia trachomatis», „Introducing the molecular diagnose in the evaluation of the incidence of sexual transmited diseases such as chlamydia and mycoplasmas”

MEC no.1884

1995 – 1997 «Investigatii privind factorii trans-activi generali implicati in reglarea expresiei genice», “Investigations regarding general factors implied into genic expresion regulation”

ANSTI 1054/1996

1999- 2000 «Studii privind transferul unor gene virale in celule eucariote prin lipofectie», Studies regarding the transfer of viral genes in eucariotic cells through lipofection”

VIASAN 006/2001

2001-2003 «Expresia in sistem eucariot a proteinei majore de capsida L1HPV18 si utilizarea ei in profilaxia si monitorizarea carcinomului de col uterin», “Expresion of L1HPV18 in eucariot sistem and its use along with profilaxy and monitorisation of cervical carcinoma

VIASAN 051/2001

2001-2003 «Factori celulari implicati in rezistenta multipla la medicamente – strategii rationale de evaluare si chimiopreventie», “ Cellular factors implied in multiple resistance in drugs – rational strategies of evaluation and prevention”

GANSTI 5593/1996

1996-1998 «Hibridizarea acizilor nucleici, restrictia enzimatica si reactia de amplificare polimerazica (PCR) in studiul oncogenezei cu unele papilomavirusuri umane», “ Nucleic acid hibridisation, enzimatyc restriction and PCR in oncogenesis studies for some papiloma viruses”

MCT  356C/1994

1994-1996 «Studiul efectelor unor agenti de intercalare si/sau aditie la acizii nucleici asupra proceselor de transformare si transfectie la procariote»

MCT 933/1995

“Study of the effects of some agents of intercalation and anealing in transfection and transformation processes in procariotic cells”