HOME - ENGLISH
Luni, 27 Martie 2023 EET
 
print version

IDENTIFICAREA SI VALIDAREA UNOR TINTE MOLECULARE LA NIVELUL CELULELOR STEM TUMORALE GASTRICE PENTRU DEZVOLTAREA UNOR NOI STRATEGII TERAPEUTICE ANTITUMORALE

Program: Resurse Umane
Cod proiect: TE-100/2010
Finantator: UEFISCSU
Durata proiectului: 36 luni (august 2010 – iulie 2013)
Coordonator: Institutul de Virusologie Stefan S. Nicolau (www.virology.ro)
Adresa: Sos. Mihai Bravu nr. 285, sector 3, Bucuresti, Romania; tel/fax: 021 3242590
Director de proiect: Dr. Mihaela CHIVU ECONOMESCU, CSIII
e-mail: mihaela.chivu@gmail.com; mihaela.chivu@virology.ro

 

Etapa II (10.12.2010 – 10.12.2011)

OBIECTIVE SI ACTIVITATI:

Ob 1. Testarea capacitatii tumorigene pe modele animale imunodeficiente.

1.1. Studiu pe loturi de animale imunodeficiente :

a) inoculat cu celule stem tumorale gastrice CD44 din linii tumorale

b) inoculat cu celule stem tumorale gastrice CD44 din culturi primare

c) lotul control inoculat cu solutie salina.

1.2 Analiza evolutiei animalelor si masurarea cresterii masei tumorale

Ob 2. Identificarea unor tinte moleculare prin testarea expresiei genice la nivelul celulelor stem tumorale gastrice, si selectarea genelor semnificativ modificate.

2.1. Extractia ARN total din celulele stem tumorale si reverstranscrierea la ADNc

2.2. Cuantificarea relativa prin real time PCR a expresiei genelor de interes.

2.3 Analiza rezultatelor si identificarea tintelor moleculare propuse spre inhibare.

 

REZULTATELE ETAPEI:

Lucrarile efectuate in cadrul etapei au condus la:

1.     Elaborarea unui protocol de studiu in vivo a tumorigenezei pe animale imunodeficiente – obtinerea xenogrefelor plecand de la linii celulare tumorale gastrice.

2.     Realizarea unui studiu privind expresia genica la nivelul celulelor tumorale gastrice CD44+ si identificarea unor tinte moleculare pentru terapia antisens.

3.     Elaborarea unui articol cu acceptarea publicarii acestuia (decembrie 2011) intr-un jurnal ISI:

Necula LG, Chivu-Economescu M, Stanciulescu EL, Bleotu C, Dima SO, Alexiu I, Dumitru A,  Constantinescu G, Popescu I, Diaconu CC. IL-6 and IL-11 as markers for tumor aggressiveness and prognosis in gastric adenocarcinoma patients without mutations in Gp130 subunits. Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases 2012, martie 21(1), 23-29 (ISSN 1841-8724). IF 1.434

4.      Prezentarea unei lucrari in cadrul 9th International Symposium on Targeted Anticancer Therapies, Paris, Franta, 07-09 martie 2011, si publicate sub forma de abstract in Annals of oncology  Vol. 22, Suppl.3,pp:26-26, mai 2011. [Dragu DL, Economescu CM, Necula LG, Badea L, Dima SO, Tudor S, Nastase A, Popescu I, Diaconu CC. New molecular markers associated with gastric adenocarcinoma development and progression].

 

Inapoi