HOME - ENGLISH
Luni, 27 Martie 2023 EET
 
print version

Metodologii

18/10/2021

SCOSAAR - Domeniul Medicina

Metodologii

 

MECANISME DE RECUNOASTERE A CALITATII DE CONDUCATOR DE DOCTORAT

 

METODOLOGIA PRIVIND ACORDAREA ȘI REVOCAREA CALITĂȚII DE CONDUĂTOR DE DOCTORAT ÎN CADRUL SCOSAAR

METODOLOGIE - conducator

ANEXE - conducator

 

METODOLOGIA  DE EVALUARE A CONDUCATORILOR DE DOCTORAT 

Metodologia de evaluare a conducatorilor de doctorat

Anexe - evaluare conducator 

 

METODOLOGIE PRIVIND ACORDARE A  BURSELOR

METODOLOGIE PRIVIND ACORDARE A BURSELOR

ANEXE METODOLOGIE

 

METODOLOGIE PENTRU ANALIZA SI APROBAREA TEMATICILOR PROGRAMELOR DE STUDII UNIVERSITARE

 

METODOLOGIE PRIVIND DOCTORATELE IN COTUTELA

Metodologie privind doctoratul in cotutela

Anexa 1-Cerere de cotutelă

Anexa 2-Model de acord preliminar al conducatorului de doctorat din instituția parteneră ( varianta în limba română)

Anexa 3-Model de acord preliminar al conducatorului de doctorat din instituția parteneră (varianta în limba engleză)

Anexa 4-Model de acord de cotutelă de teză doctorat

Anexa 5 Model Acord de cotutela interna - interdisciplinară

Anexa 6 Co-tutelle Agreement of Doctoral Thesis

Anexa 7 Agreement of Academic Cooperation

Anexa 8 Convention de Cotutelle Internationale De These

 

METODOLOGIE PRIVIND SCHIMBAREA CONDUCATORILOR DE DOCTORAT

 

METODOLOGIE PRIVIND MOBILITATEA ACADEMICĂ A STUDENȚILOR-DOCTORANZI

METODOLOGIE-MOBILITATI

Anexa 1 - mobilitate

 

METODOLOGIA PRIVIND TRANSFERUL REZULTATELOR FORMATIVE ÎNTRE PROGRAME DE STUDII

 

METODOLOGIE PRVIND SITUAȚIILE DE PRELUNGIRE SAU ÎNCETARE A CALITĂȚII DE STUDENT-DOCTORAND

METODOLOGIE - drd

ANEXE - drd

GHID DE REDACTARE A TEZEI DE DOCTORAT

GHID REDACTARE TEZA SCOSAAR

ANEXE GHID

METODOLOGIE SUSTINERE TEZA DE DOCTORAT

METODOLOGIE - sustinere

Anexa 1 pct.g) Cerere privind demararea procedurilor de analiză a  similitudinilor și de evaluare a tezei de către comisia de  îndrumare

Anexa 2 Date verificare ANTIPLAGIAT

Anexa 3 pct.i) Rezoluția conducătorului de doctorat

Anexa 4 pct. s) Declarația de asumare a răspunderii - Copy

Anexa 5 pct. h) Declarația de asumare a răspunderii

Anexa 6 pct.w) Structura listei de lucrări

Anexa 7 pct. x)  Declarație privind publicarea

Anexa 8 pct. k ) Propunere comisie de doctorat

Anexa 9 pct j) referat preliminar

Anexa 10 pct. p) Adeverință bibliotecă

Anexa 11 pct. n ) Cerere pentru fixarea datei de susținere publică

Anexa 12  pct. o) anunt sustinere publica

Anexa 13 VOT referent absent de la sedinta publica a sustinerii tezei

Anexa 14 pct t) Procesul verbal al susținerii publice al tezei de doctorat - Copy

Anexa 15  pct y) Adresă înaintare Ministerul Educației

 

Chestionar satisfactie doctorand