HOME - ENGLISH
Vineri, 27 Ianuarie 2023 EET
 
print version

Sustinere teza Burdusel Ana-Maria

03/02/2020

ANUNŢ

Pe data de 27.02.2020 ora 13,00 în amfiteatrul Nicolae Cajal, al Institutului de Virusologie Ștefan S. Nicolau, din Șos. Mihai Bravu nr. 285, sector 3, București, va avea loc susținerea publică a tezei de doctorat a drd. BURDUŞEL (căsătorită COMAN) Ana-Maria, având titlul "Noutăţi în domeniul citomorfologiei limfonodurilor la cabaline şi ovine, identificate la animalele sacrificate in condiţii de abator", conducător științific m.c. Acad. Nicolae MANOLESCU Prof univ Emerit h.c. Dr. h.c.
Textul integral al tezei de doctorat, în format tipărit, poate fi consultat la sediul institutului, la Bibliotecă, program Luni – Vineri orele 10 -14.

Documente însoţitoare

- Anunţul susţinerii publice a tezei

- Rezumatul tezei de doctorat în Ro, En

- CV drd. BURDUŞEL (căsătorită COMAN) Ana-Maria

- Comisia de doctorat pentru susţinerea publică a tezei de doctorat:

CSI dr. Carmen Cristina DIACONU - CV - Preşedinte

m.c. Acad. Nicolae MANOLESCU - CV - Conducător ştiinţific

Prof.dr. Emanoil CEAUŞU, CV - Referent

Conf. dr. Emilia BALINT - CV - Referent

CSI dr. Sabin-Aurel-Ioan-Anton CINCĂ - CV - Referent